C++ på riktigt

Bokens framsida

C++ på riktigt ger en introduktion till det populära programspråket C++ som används vid utveckling av både enkla och mycket avancerade system. Lär man sig C++ står dörren öppen. Det är enkelt att lära sig andra programspråk om man behärskar C++, och detta gör C++ till ett perfekt språk att börja med.

C++ på riktigt förklarar de teoretiska begrepp som utgör fundamentet i nästan all programmering. Det handlar bland annat om datatyper, operatorer, uttryck, satser, funktioner och objekt. Därutöver förklaras begreppen fält, strängar, pekare och klasser som i C++ skiljer sig något från de flesta andra programspråk.

Med underhållande allegorier, utförliga förklaringar och precisa kodexempel samt en del illustrationer visas hur några av de mest abstrakta begreppen hänger ihop.

Boken kräver inga förkunskaper utöver ett öppet sinne och lite tålamod.

Läs C++ på riktigt om:

  • du är en nybörjare och vill börja lära dig att programmera på riktigt.
  • du redan kan programmera men ibland inte kan förklara varför din kod fungerar.
  • du är en lärare som vill förbättra en befintlig kurs så den blir teoretiskt korrekt.
  • du är en kursdeltagare som vill få en djupare förståelse av C++ utan att behöva läsa en jättetjock bok.
  • du är trött på alla felaktigheter eller felöversättningar i de flesta böcker om C++ på svenska.

Boken kan användas som introduktionsbok på både högskole- och gymnasienivå. Den är skriven på ett teoretiskt korrekt sätt utan att vara långtråkig och enformig. Faktum är att den är rolig. Och det är aldrig fel.

Ur recension i BTJ-häftet nr 4, 2020
Lektör: Ingvar Kroon

”Förklaringarna är tydliga och uttömmande C++ på riktigt är användbar som kurslitteratur på gymnasie- och högskolenivå men självklart även för självstudier. Boken avslutas med ett antal appendix, råd om vidare utvecklingsmöjligheter och utförligt index.”
Helhetsbetyg: 4 (BTJ’s femgradiga betygsskala)