50. Lagra data i en fil

Skriv en applikation kan användas för att lagra data i en fil (eller flera filer) på hårddisken.
Datafilen ska innehålla information om ett antal studerande. Det som ska lagras är förnamn, efternamn, födelseår samt antalet kurser som den studerande läser. Så här kan det exempelvis se ut:

FörnamnEfternamnFödelseårAntal kurser
HansJohansson19923
MariaSvensson19975
LinaHansson19892
JesperPettersson19924

När programmet starter ska en meny visas (använd t.ex. en switch-sats):

  1. Läs data från fil (detta öppnar en fil och läser in den data som finns i filen/filerna till programmet)
  2. Skriv in ny data (detta lägger till en studerande i den data som finns i programmet)
  3. Ta bort data (detta tar bort en studerande från den data som finns i programmet)
  4. Spara data till fil (detta sparar all data som finns i programmet till en (eller flera) filer)
  5. Avsluta (detta avslutar programmet utan att spara den information som finns i programmet)

Dessutom ska programmet skriva ut antalet studerande som just nu finns i programmets minne (från början är detta antal noll).
När programmet startar finns ingen information i minnet (alltså i programmet). Då kan användaren välja att mata in information (punkt 2 ovan) eller att hämta information från hårddisken (punkt 1 ovan). Första gången programmet startas skapas den (eller de) filer som programmet sedan ska använda sig utav. Från början finns ingen information lagrad och varje gång filen sparas (punkt 4 ovan) skrivs all data över med den information som finns i programmet just då (alltså information som har matats in och/eller hämtats från den tidigare utgåvan av filen/filerna).

Se Appendix C i boken.

Lämna ett svar