51. Träna loopar, del 1

Skriv ett program med en oändlig loop som låter användaren mata in en bokstav (från tangentbordet) i varje varv. Om det som matas in är en gemen (en liten bokstav, alltså a till z), så ska det omvandlas till en versal (en stor bokstav, alltså A till Z) och skivas ut på skärmen. Om användaren matar in ett minustecken (), så ska loopen avslutas och programmet skriva ut hur många bokstäver som omvandlades totalt.

Tips: Fundera noggrant på vilken typ av loop som är mest lämplig att använda (for, do eller while).

Tips:

'a' - 'A' == 32

'b' - 'B' == 32

'c' - 'C' == 32

o. s. v.

Lämna ett svar