49. Funktionen Cirkel

Skriv en funktion, Cirkel, som beräknar arean och omkretsen av en cirkel. Funktionen ska ta emot diametern  och skriva ut de två beräknade värdena på skärmen. Tänk på att använda rätt datatyper för funktionens parametrar.

Arean är lika med (diameter/2)2 * π

Omkretsen är lika med diameter * π

Skriv därefter en main-funktion som läser in radien av en cirkel (från tangentbordet). Programmet ska sedan använda sig av funktionen Cirkel ovan för att skriva ut arean och omkretsen.

Lämna ett svar