52. Träna loopar, del 2

Skriv ett program som frågar användaren efter ett positivt heltal. Placera det i en variabel med namnet antal. Låt sedan programmet fråga efter antal stycken decimaltal (ett i taget) och beräkna summan samt medelvärdet av dessa inmatade tal.

Vilken typ av loop valde du? for, while eller do?

Lämna ett svar