1. Vad betyder dessa ord?

Kapitel 1 ger en kortfattad introduktion och bakgrund till ämnet programmering.

Gå igenom listan och se om du kan förklara vad varje ord betyder:

 • app
 • applikation
 • data
 • dator
 • datorprogram
 • datorsystem
 • exekvering
 • felsökare
 • gränsnitt
 • hårdvara
 • IDE
 • indata
 • kodord
 • kodredigerare
 • kompilator
 • konsolapplikation
 • konsolfönster
 • källkod
 • länkare
 • maskinkod
 • mjukvara
 • nyckelord
 • operativsystem
 • plattform
 • plattformsoberoende
 • programkörning
 • programmering
 • programspråk
 • syntax
 • systemutveckling
 • utdata
 • utvecklingsmiljö
 • yttre enheter

Lämna ett svar