15. Tilldelningar och initieringar

Hur kan definitionerna och tilldelningarna i följande exempel effektiviseras?

#include <iostream> 
using namespace std; 

int main()
{ 
   int a, b;  /* Dessa två rader kan slås ihop */ 
   a = 1; 

   a = a + 1; /* Dessa två rader kan slås ihop */ 
   b = a; 

   b = b – 1; /* Denna rad kan skrivas om */ 

   cout<<a<<endl<<b;

   return 0;
}

Vad blir utskriften på skärmen när koden ovan körs?

Lämna ett svar