3. Kommentarer

Vad är en kommentar i C++?

Hur skriver man en så kallad enradskommentar som sträcker sig resten av den rad där den finns?

Hur skriver man en så kallad flerradskommentar som sträcker sig över flera rader?

Godkänns teckenkombination /*//*/ av en C++-kompilator?

Lämna ett svar