37. Pekare till element i fält

Vilket värde skrivs ut på skärmen av följande kodfragment?

int temp[] = {10, 19, 23, 8, 9};
int *p;
p = temp;
std::cout << *(p+3);

Hur kan sista raden ovan skrivas om indexoperatorn används istället för avrefereringsoperatorn?

Lämna ett svar