48. Hur många äpplen?

Skriv ett objektorienterat program som kan hitta svaret på frågan i den gröna boxen längst ner på sidan 133 i boken (under avsnitt 13.4). Använd koden på sidan 134 som inspiration (men ändra så inkapsling används) och skriv klart klassen Person (se sidan 138) så inkapsling används.

Lämna ett svar