10. Modulusoperatorn och if-satsen

Skriv ett program där användaren matar in ett heltal. Programmet meddelar sedan om det inmatade talet är udda eller jämnt samt om talet är positivt eller negativt (eller noll).

Extra uppgift: Lägg in en kontroll av huruvida det inmatade talet är ett kvadrattal eller ej. Ett kvadrattal är ett heltal i kvadrat (t.ex. 16 = 4 * 4).
Om kvadratroten av ett tal x är ett heltal, så är x ett kvadrattal.
Tips: I C++ finns funktionen sqrt för att beräkna kvadratroten.
Lägg till #include <cmath> för att få tillgång till sqrt

Lämna ett svar