11. Operatorn %= och modulustilldelning

Skriv ett program som låter användaren mata in antal sekunder som ett som heltal. Detta ska programmet räkna om till dagar, timmar, minuter och sekunder. Resultatet ska skrivas ut på skärmen.

Exempel
183748 sekunder ger följande utskrift på skärmen: 2 dagar, 3 timmar, 2 minuter och 28 sekunder.

Lämna ett svar