17. Tio heltal

Skriv ett program där du matar in tio heltal. Talen skall sparas i ett heltalsfält. Programmet ska skriva ut de tio talen på skärmen samt räkna ut summan och medelvärdet av talen.

EXTRA: Bygg vidare på uppgiften, så man nu även, som resultat på skärmen, får talen i storleksordning med det lägsta talet först och det största talet sist.

Lämna ett svar