18. Ändra i en inmatad text

Skriv ett program där användaren matar in ett namn. Oavsett om användaren blandar stora och små bokstäver skall namnet skrivas ut med VERSAL på första bokstaven och sedan gemener (små bokstäver).

Vill du göra det svårare, så få programmet att fungera för bokstäverna å, ä och ö.

Lämna ett svar