20. Förstå funktioner

Vad blir den exakta utskriften när nedanstående körs? Lös uppgiften utan att använda dator.

#include <iostream> 
using namespace std; 

void f1(); // Deklaration av f1.
void f2(); // Deklaration av f2.

int main() 
{ 
   f1(); 
   cout<<"300";
   return 0;
} 

void f1(void) 
{ 
   f2(); 
   cout<<"200"; 
} 

void f2(void)
{ 
   cout<<"100"; 
}

Lämna ett svar