21. Från kilometer till millimeter

Skriv ett program som frågar användaren om ett avstånd i kilometer och returnerar värdet konverterat till millimeter genom att använda en funktion (som du kallar km_till_mm).

Har du använt rätt datatyp i funktionens huvud? Vad blir exempelvis 45321.234 km omräknat till mm?

Lämna ett svar