22. Hitta felet (eller felen)

Vad är fel i nedanstående exempel? Programmet kompilerar, men fungerar det?

#include <iostream> 
using namespace std; 

int main() 
{ 
   float answer; 
   answer = f1(); 
   cout<<answer; 
   return 0; 
} 

int f1() 
{ 
   return 1234567890; 
} 

Lämna ett svar