24. Skottår

Många människor tror att det är skottår vart fjärde år, men detta är inte helt korrekt. Skottår inträffar vart fjärde år (de årtal som är jämnt delbara med 4) utom de sekularår (hela århundraden) där årtalet inte är jämnt delbart med 400. År 1600 var sålunda skottår men inte 1800 och 1900.

Skriv en funktion, Skottår, som har årtalet (ett heltal) som parameter och som returnerar true om årtalet är ett skottår och false annars.

Lämna ett svar