25. Diamanter

Skriv ett program som ritar upp figurer av samma typ som visas härunder.

Du ska skapa och använda en funktion (som du kallar diamant), där den enda parametern är antalet stjärnor i diamantens mittersta rad.

Programmet ska sedan fråga efter ett heltal (max 35) och rita motsvarande figur. I exemplet nedan blir funktionsanropet diamant(5).

    *
   *  *
  *  *  *
 *  *  *  *
*  *  *  *  *
 *  *  *  *
  *  *  *
   *  *
    *

Om du vill göra det aningen svårare kan du se till att de diamanter som ritas är centrerade (alltså att de står i mitten av konsolfönstret).

Lämna ett svar