35. Pekarsteg

Antag att p är en pekarvariabel som pekar på ett decimaltal (alltså ett flyttal, t.ex. av typen double) och antag att adressen som lagrats i p är det hexadecimala värdet 0xFC34AD och antag att flyttalet som p pekar på är 8 byte stort.
OBS: Ett tal på hexadecimal form börjar med 0x i C++.

p += 2;

Vilket hexadecimalt värde har p efter att ovanstående sats har exekverats?

Lämna ett svar