34. En miljard tärningskast

Skriv ett program som simulerar en miljard kast med en vanlig 6-sidig tärning och räknar det maximala antalet sexor man fick i sträck.

Extra uppgift: Låt oss kalla det det maximala antalet sexor ovan för max_antal_sexor_i_rad. Bygg vidare på programmet ovan så det skriver ut hur många gånger man fick 1 ”fristående” sexa, hur många gånger man fick 2 sexor i sträck, hur många gånger man fick 3 sexor i sträck och så vidare ända upp till hur många gånger man fick max_antal_sexor_i_rad sexor i sträck.

Extra uppgift: Låt användaren själv välja antalet tärningskast som ska simuleras (från ett enda kast till hundra miljarder kast).

Exempel på hur det kan se ut (det gröna är användarens inmatning):
Antal kast (max hundra miljarder): 100
Antal gånger du fick 3 sexor i rad: 1
Antal gånger du fick 2 sexor i rad: 3
Antal gånger du fick 1 fristående sexa: 8

Lämna ett svar