40. Datatypernas precision

Ett sätt att bestämma den noggrannhet med vilken datorn lagrar flyttal är att beräkna det minsta tal, ϵ (uttalas epsilon), sådant att datorn kan skilja mellan 1 och 1+ϵ (alltså att 1.0 != 1.0 + ϵ är true). Bestäm detta tal för float och double.

Om resultatet är förvånande, försök förklara varför.

Lämna ett svar