41. Enkel komprimering av data

Skriv ett program som läser text (från Standard Input, alltså skärmen) och matar ut texten bearbetad på så sätt att om samma tecken förekommer två eller fler gånger direkt efter varandra i den inmatade texten, då ska teckenföljden utmatas på formen [nX], där n är antalet tecken och X är det aktuella tecknet.

Exempelvis ska inmatningen ABBDDDDDERFFFF ge följande utmatning: A[2B][5D]ER[4F]

Tekniken kan användas vid komprimering av data (t ex rastergrafik).

Extra uppgift: Skriv även ett program som ”packar upp” text som ”komprimerats” enligt ovanstående metod.

Lämna ett svar