44. Vad betyder dessa ord?

Kapitel 3 ger en beskrivning av de inbyggda datatyperna i språket C++.

Gå igenom listan nedan och se till att du har förstått vad varje ord betyder:

datatyp (eller bara typ)
heltalstyp
kodorden signed och unsigned
flyttal
flyttalstyp
teckentyp
logisk datatyp

Lämna ett svar