43. Spelet Lotto

Skriv ett program som låter användaren simulera en variant av spelet Lotto.

Först väljer användaren (spelaren) 7 olika heltal mellan 1 och 35. Gissningarna skrivs ut (sorterade i storleksordning).

Därefter slumpar programmet fram 7 olika heltal mellan 1 och 35. Sedan kollar programmet hur många rätt spelaren fick.

Därefter ska programmet slumpa fram ytterligare 4 tilläggstal (så att det nu totalt finns 11 olika heltal mellan 1 och 35). Därefter kollar programmet hur många rätt spelaren nu har.

Resultatet skrivs ut på skärmen. Även alla framslumpade tal skrivs ut (sorterade i storleksordning).

Det ska finnas felhantering vid inmatning (se exemplet nedan).

Exempel på hur det kan se ut (det gröna är användarens inmatning):
Ange 7 olika heltal (1-35):
23
0
Talet 0 ligger ej i intervallet 1-35!
Trettio
Felaktig inmatning!
7
20
4
18
35
4
Talet 4 har redan registrerats!
10
OK, du har valt följande: 4 7 10 18 20 23 35
Du fick 5 rätt, varav 2 var tilläggstal.
Rätt rad: 2 4 9 22 23 31 35
Tilläggstal: 3 7 18 32

Tips: Använd funktionen rand (som finns i filen cstdlib) för att få fram ett slumptal (glöm inte att sätta ett startvärde med funktionen srand. Om du vill utforska ytterligare (och smartare) sätt att generera slumptal, titta här: https://en.cppreference.com/w/cpp/experimental/randint

Lämna ett svar