5. Datatyper

Nämn alla de inbyggda heltalstyperna.

Är det skillnad på int och signed int?

Vad är skillnaden på signed short och unsigned short?

Är char en heltalstyp?

Namn alla flyttalstyperna?

Finns det en datatyp som heter unsigned double?

Nämn alla teckentyperna.

Vad heter den logiska datatypen?

Vilka booleska värden finns inbyggda i C++?

Lämna ett svar