6. Variabeldefinitioner

Vilka definitioner nedan är korrekta och vilka är felaktiga?

unsigned int a,b,c;
unsigned int d, unsigned int e;
unsigned int f = 5, g;
bool h = false;
signed char i, j = -2;
double k,
double long;
long long w = 12;
short abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxz=3;
signed double s;
double n = -0.00004567896456456;
int while;
int cout;
int 5;
int 5a = 7;
int a5 = 7;
int hästens ålder;
int hästens_ålder;

Förklara varför vissa av ovanstående definitioner är felaktiga.

Lämna ett svar