7. Enkla uttryck, sammansatta uttryck

Förklara skillnaden mellan ett enkelt uttryck och ett sammansatt uttryck.

Vilka uttryck nedan är sammansatta? Vilka värden har uttrycken nedan? Vilka datatyper har de?

65
-65
0 - 65
2 < 3 || 0
1 || 0
1&&2
65+0.0
'A'
3>2
3.0>2
3>2+2
(3>2)+2
+65
5/65
'B'-'A'

Lämna ett svar