33. Simulering av tärningskast

Skriv ett program som först låter användaren välja hur många tärningskast som ska simuleras (det ska exempelvis vara möjligt att slå tärning en miljard gånger, vilket ju är omöjligt att hinna med i verkligheten).

Lägg till inmatningsfelhantering som förhindrar att användaren kan skriva in ett felaktigt antal kast (exempelvis en bokstav, en text eller ett värde som är mindre än 1).

Efter att användaren har valt antalet kast, så ska programmet simulera kasten. Vid varje tärningskast används två stycken vanliga 6-sidiga tärningar. Programmet ska räkna hur många ettor och sexor som slås totalt. Dessutom ska summan av varje kast beräknas (men inte skrivas ut på skärmen ifall det rör sig om många kast). Varje summa ska adderas till totalsumman.

När simuleringen av kasten är över, ska programmet skriva ut medelvärdet av tärningskasten. Dessutom skrivs ut hur många ettor och sexor som slogs.

Exempel på hur det kan se ut (det gröna är användarens inmatning):
Ange antalet kast med 2 tärningar: 10000
Du fick 1524 ettor och 1791 sexor.
Medelvärdet av alla slag blev 7.127657.

Lämna ett svar