42. Fibonaccis talföljd

Den s.k. Fibonacci-sekvensen kan definieras enligt följande:

vilket ger talföljden 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,

Skriv både en rekursiv funktion och en vanlig funktion (en s. k. iterativ funktion) som beräknar det n:te talet i Fibonacci-sekvensen.

Skriv också ett testprogram.

Vilken funktion exekverar snabbast? Förklara varför det är så.

Lämna ett svar